Biohiili

Biohiili

Biohiili osana maanparannusta

Biohiili valmistetaan ja sen ominaisuudet luodaan pyrolyysiprosessissa yli 450 asteen lämpötilassa.
Biohiili on pysyvä hiilinielu sekä vesi- ja ravinnevarasto.

Biohiiltä on käytetty maailmalla jo useiden vuosien ajan maataloudessa hyvin tuloksin.
Biohiilen käyttö on lisääntymässä voimakkaasti useilla aloilla.

Ominaisuudet

 • Huokoinen rakenne, sisäinen pinta-ala voi olla yli 800 m2 / g
 • Veden varastointikyky, kuutiometri hiiltä sitoo 600 litraa vettä
 • Kasteluvettä säästyy kuivissa maissa ja muualla kasvi säilyy kuivan kauden yli
 • Ravinteiden pitkäaikainen varasto maahan
 • Tarjoaa hyvät kasvuolosuhteet ja ilman mikrobeille
 • Suodatuskyky aktiivihiilen tavoin
 • Säilyy hiilivarastona satoja vuosia

Hyödyt

 • Kasvit kasvavat nopeammin, sadot runsaampia ja laadukkaampia
 • Lannoitus- ja kastelutarve vähenee
 • Biohiili ylivoimainen biolannoitteiden kierrossa
 • Komposti tehostuu ja ravinne varastoituu ja säilyy paremmin
 • Erilaisten jätemassojen kierrätys myös energiaksi
 • Lisätulona hiilen sidontamaksut, 1tn hiiltä vastaa noin 2,8tn / CO2

Käyttökohteet

Puutarhat

Biohiili lisätään kasvualustan sekaan, jolloin

 • Kasvit kasvavat nopeammin
 • Sadot ovat runsaampia ja laadukkaampia
 • Lannoitus- ja kastelutarve vähenee
 • Kasvualustan mikrobit lisääntyvät
Maatalous
 • Biohiili maahan sijoitettuna on hiilivarasto, n 2,5 tn CO2 sitoutuu yhtä hiilitonnia kohti, lisätulo tiloille
 • Palauttaa luontaisen hiilen kasvualustaan
 • Biohiili sitoo nitraatteja ja vähentää niiden pääsyä pohjaveteen ja vesistöihin
 • Biohiili sitoo typen oksideja, jotka ovat merkittävä päästölähde pelloilta
 • Biohiili sitoo myrkkyjä, raskasmetalleja ja muita haitallisia aineita puhdistaen maaperää
 • Biohiili keventää maata ja tekee sen huokoisemmaksi, myös muokkaukseen tarvittava energiaa säästyy
 • Biohiili lisää maan PH arvoa sekä varastoituneen hiilen määrää bakteeritoiminnan tehostuttua, viljelymaan arvo kasvaa
 • Biohiili rehun mukana parantaa suoliston bakteerien olosuhteita
  • eläinten taudit vähenevät
  • hyvinvointi paranee, sikojen porsaskuolemat vähenevät
  • rehun haitta-aineet eliminoituvat
  • Saksassa biohiilen suurin käyttövolyymi on karjatiloilla
Viherrakentaminen
 • Biohiilen tuoma maan, veden ja ravinteiden varastointi
  • parantaa nurmien, golf kenttien jne. laatua
  • vähentää kastelutarvetta
  • säästää lannoitteita
  • sitoo runsaita sadevesiä
 • Kaupunkien puistokatujen istutukset: Tukholmassa jo 15 vuotta
 • Puut kaupungeissa merkittävä viilentäjä, säästöjä ilmastoinnin energian kulutuksessa
 • Haasteellisten kasvualustojen mahdollistaminen, esim. kaivosten maisemointi
Soilcare neuvonta
Muut käyttökohteet
 • Kompostointi- ja mädätyslaitokset
 • Terästeollisuus: valmistusprosessi ja teräksen hiilipitoisuuden hallinta
 • Rakennusteollisuus: lisäys betoniin
  • Käytön kasvun ajurina hiilinielu, varastointimaksu
 • Biokaasulaitokset: kaasujen ja vesien suodatusratkaisut

Esimerkkejä

Tavallinen kasvualusta

Biohiili kasvualustana