Valmistus ja teknologia

Valmistus ja teknologia

Innovaatioita ja tehokkuutta.

 Yli 20 vuoden kokemuksella mobiililaitteet taloudelliseen ja
ympäristöystävälliseen hiilen valmistukseen.

Valmistusmenetelmät

Biohiili syntyy pyrolyysiprosessissa, jossa hapettomassa tilassa kuumennetaan biomassaa 350-700°C:n lämpötilassa. SoilCaren laitteet ovat panostoimisia ja perustuvat hitaaseen pyrolyysiin, tuottaen biohiiltä ilmanhaitallisia yhdisteitä. Biohiilen huokoinen rakenne ja yli 800 m2/g sisäinen pinta-ala mahdollistavat sen ominaisuuksien säätämisen käyttötarkoituksen mukaan.

Raaka-aineen ja käsittelyprosessin valinnalla on merkittäviä vaikutuksia biohiilen ominaisuuksiin; korkea pyrolyysilämpötila tekee biohiilestä kestävämpää hajoamista vastaan, kun taas matalampi lämpötila säilyttää enemmän ravinteita, mikä hyödyttää esimerkiksi maanparannusaineissa.
Prosessissa syntyvä lämpö on monipuolisesti hyödynnettävissä, esimerkiksi biokaasuprosessin lämmityksessä, biomassan kuivatuksessa tai rakennusten lämmityksessä.

Hiiltä voidaan valmistaa taloudellisesti omaan käyttöön tai myytäväksi verkoston kautta. Yhteistyömme kokeneen kattilavalmistaja Ariterm Service Oy:n kanssa mahdollistaa tehokkaan lämmön talteenoton mobiililaitteissamme.

Valmistuslaitteet

A 1700 yhdistettynä lämmöntuotantoon
Amacee 1700
 • Biomassan syöttö 10 m³ /eräajo
 • Biohiilen tuotto 3-5,5 m³
 • Lämmön tuotto jopa 4000kWh / eräajo
 • Tisleitä n. 800-1000 L , tervaa n. 80-160L
 • Laitoksen paino 7,5 tn
 • Integroitu järjestelmä automatisoitu, etäkäyttö kannettavalla tietokoneella
 • Kerää tisleet ja tervan
 • Lauhdeveden energia 500 kWh /eräajo
 • Helposti siirrettävät häkit
 • A 1700 voidaan yhdistää lämmöntuotantoon
1700 ja lämmön talteenotto
Kuivauskontti

Syntyvän energian hyödyntäminen

Olemme tehneet yhteistyötä kokeneen kattilavalmistaja Ariterm Service Oy:n kanssa, joka on mahdollistanut tehokkaan lämmön talteenoton mobiililaitteeseemme. Prosessissa syntyvä lämpö on monipuolisesti hyödynnettävissä. Sitä voidaan käyttää biokaasuprosessin lämmitykseen, biomassan kuivatukseen tai rakennusten lämmitykseen.

Amacee 800
 • Biomassan syöttö 0,4 – 0,8 m³ /eräajo
 • Biohiilen tuotto 400 L
 • Säiliö lauhduttimen jäähdytysvettä varten
 • Tisle ja terva yhteensä n. 10-20 L (ei erottelumahdollisuutta)
 • Laitoksen paino n. 300 kg
 • Trukkipiikkisovitteiset, nosto ulkopuolisella koneella

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ketunniementie 14, 50130 Mikkeli

0400 654 205